нови серии светещи мебели ,6 цвята LЕD ,bluetooth управление

нови серии светещи мебели RGB  -6 цвята LЕD ,bluetooth  управление за смуна на цвята ,с батерии /без кабели /

серия fade  design Marco Gregori